paczka

nadanienumeru

naklejka

dostarcz

Stwórz zlecenie

w „Portalu wysyłkowym”.

Otrzymany numer zlecenia

umieść na paczce lub naklej etykietę otrzymaną w trakcie tworzenia zlecenia.

Dostarcz paczkę

do oddziału Europaczki – osobiście lub dowolnym kurierem.

dokumentz

Aby zapewnić jak największy komfort w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Europaczkę oraz uzyskać możliwość otrzymywania faktur z odroczonym terminem płatności prosimy o przesłanie kopii następujących dokumentów:

*NIP
*Regon
* KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
na adres info@europaczka.pl lub wysłać faxem na numer 68 4561562

Pamiętaj !!!

Aby wysyłka przebiegła szybko i sprawnie obowiązkiem nadawcy jest odpowiednie zapakowanie zawartości oraz jej zabezpieczanie. Przekazanie kurierowi paczki z towarem odpowiednio zapakowanym oraz zabezpieczonym zapewni jej prawidłowy przewóz i dostarczenie do odbiorcy bez uszkodzeń i ubytków.