DOPŁATA ZA DUŻE PACZKI I SPERRGUT

Z uwagi na zaostrzone wymogi i rygorystyczne przestrzeganie przez DHL.de warunków prawidłowego pakowania paczek , w tym maksymalnych wymiarów kartonów, zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia dodatkowej opłaty za największe przesyłki.

Informujemy, że od 18.01.2019 do podstawowego kosztu paczki większej niż 110 x 50 x 50 cm oraz nieprzekraczającej wymiaru 120 x 60 x 60 cm doliczona zostanie opłata gabarytowa w wysokości 25,00 PLN netto.

 Opłatą dodatkową nie będą objęte paczki opakowane w karton o regularnej formie prostopadłościanu i wymiarze min. 15 x 11 x 1 cm oraz max. 110 x 50 x 50 cm.

Powyższa opłata związana jest z naliczaniem przez operatora DHL wysokich dopłat, które często są wynikiem zniekształcania się kartonów w czasie transportu – pod wpływem nacisku innych paczek kartony ulegają odkształceniom, przez co zwiększa się ich wymiar i przesyłki automatycznie zakwalifikowane są jako niestandardowe, z tzw. dopłatą Sperrgut.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat dopłat Sperrgut oraz aktualne stawki paczek gabarytowych, w zależności od kraju docelowego:

0001